Chi tiết nền tảng

FVP Trade

Ghi bàn 2.2
Giấy phép 4张

Trang web chính thức: https://fvptrade.com/?lang=zh-hans

Thông tin giấy phép

 • Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

  Chạy quá trình

 • National Futures Association

  Chạy quá trình

 • Australia Securities & Investment Commission

  Chạy quá trình

 • Financial Conduct Authority

  Chạy quá trình

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Cơ quan quản lý: Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Loại Giấy phép: MSB货币服务牌照
điều kiện: Chạy quá trình
Số giấy phép: M21364520
Thời gian có hiệu lực: 2021-01-27
Thời gian hết hạn: 2024-01-31
Thời gian thiết lập: 2020
Địa chỉ:
Điện thoại: --
Email: --
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

National Futures Association

Cơ quan quản lý: National Futures Association
Loại Giấy phép: 普通注册
điều kiện: Chạy quá trình
Số giấy phép: 0536360
Thời gian có hiệu lực: --
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2020
Địa chỉ:
Điện thoại: --
Email: --
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

Australia Securities & Investment Commission

Cơ quan quản lý: Australia Securities & Investment Commission
Loại Giấy phép: Giám đốc bổ nhiệm(AR)
điều kiện: Chạy quá trình
Số giấy phép: 001289584
Thời gian có hiệu lực: 2021-07-09
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2020
Địa chỉ:
Điện thoại: --
Email: --
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

Financial Conduct Authority

Cơ quan quản lý: Financial Conduct Authority
Loại Giấy phép: 普通金融牌照
điều kiện: Chạy quá trình
Số giấy phép: 956489
Thời gian có hiệu lực: 2021-08-09
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2019
Địa chỉ:
Điện thoại: --
Email: --
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép
loading...
loading...
loading...
loading...
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。