• Mon 11/29
  • Tue 11/30
  • Wed 11/30
  • Thu 12/02
  • Fri 12/03
  • Sat 12/04
  • Sun 12/05
Thời gian Dữ liệu Thật sự Dự kiến Trước Tầm quan trọng

00:30

BOC Summary of Deliberations

-

-

-

00:30

Luồng Ngoại Hối Brazil

1.038B

-

1.529B

04:00

Quyết Định Lãi Suất của Brazil

-

10.50%

10.50%

05:45

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()

-

0.1%

-0.1%

05:45

GDP Hàng Năm ()

-

0.2%

-0.3%

05:45

GDP Trung Bình Hàng Năm ()

-

-

0.6%

05:45

Chi Phí GDP ()

-

-

0.0%

06:50

Mua Trái Phiếu Nước Ngoài

-

-

-2,647.6B

06:50

Đầu Tư Nước Ngoài vào Chứng Khoán Nhật Bản

-

-

-346.6B

08:15

Lãi Suất Cho Vay Cơ Bản của PBoC (Tháng 6)

-

3.95%

3.95%

08:15

Lãi Suất Cho Vay Cơ Bản của PBoC

-

3.45%

3.45%

08:30

Tổng Tài Sản Dự Trữ (Tháng 5)

-

-

93.1B

09:30

Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Singapore

-

2.1%

2.0%

10:35

Đấu Giá JGB 5 Năm

-

-

0.572%

13:00

Chỉ Số Đăng Ký Xe Ô Tô (Tháng 5)

-

-

-57.7%

13:00

Chỉ Số Đăng Ký Xe Ô Tô (Tháng 5)

-

-

1.0%

13:00

Chỉ Số Đăng Ký Ô Tô tại Ý (Tháng 5)

-

-

-16.5%

13:00

Chỉ Số Đăng Ký Ô Tô tại Ý (Tháng 5)

-

-

7.7%

13:00

Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 5)

-

3.840B

4.316B

13:00

Chỉ Số Đăng Ký Xe Ô Tô tại Đức (Tháng 5)

-

-

19.8%

13:00

Chỉ Số Đăng Ký Xe Ô Tô tại Đức (Tháng 5)

-

-

-7.9%

13:00

PPI của Đức (Tháng 5)

-

-

-3.3%

13:00

PPI của Đức (Tháng 5)

-

0.1%

0.2%

13:00

Chỉ Số Đăng Ký Xe Tại Pháp (Tháng 5)

-

-

-18.4%

13:00

Chỉ Số Đăng Ký Xe Tại Pháp (Tháng 5)

-

-

10.9%

14:00

Cho Vay (Tháng 5)

-

-

13.09%

14:30

Quyết Định Lãi Suất ()

-

-

1.50%

14:30

Đánh Giá Chính Sách Tiền Tệ SNB

-

-

-

14:30

Quyết Định Lãi Suất của Indonesia

-

-

6.25%

14:30

Tỷ Lệ Phương Tiện Tiền Gửi

-

-

5.50%

15:00

Quyết Định Lãi Suất của Na Uy

-

-

4.50%

15:00

Báo Cáo Hàng Tháng của ECB

-

-

-

15:30

Cuộc Họp Báo SNB

-

-

-

15:30

Tỷ Lệ Thất Nghiệp Hồng Kông (Tháng 5)

-

-

3.0%

16:00

Đấu Giá OAT 6 Năm của Pháp

-

-

2.92%

16:00

Đấu Giá OAT 8 Năm của Pháp

-

-

0.39%

17:00

Báo Cáo Hàng Tháng của NHTW Đức

-

-

-

17:00

Eurozone họp bộ trưởng tài chính

-

-

-

18:00

Cắt giảm theo số phiếu của MPC (Tháng 6)

-

2

2

18:00

Gia tăng theo số phiếu của MPC (Tháng 6)

-

0

0

18:00

Không thay đổi theo số phiếu của MPC (Tháng 6)

-

7

7

18:00

Quyết Định Lãi Suất (Tháng 6)

-

5.25%

5.25%

18:00

Biên Bản Họp của MPC

-

-

-

18:00

Tỷ Suất Cho Vay Thế Chấp 30 Năm của MBA

-

-

7.02%

18:00

Hồ Sơ Xin Vay Thế Chấp của MBA

-

-

15.6%

18:00

Chỉ Số Mua Hàng MBA

-

-

143.7

18:00

Chỉ Số Thị Trường Thế Chấp

-

-

208.5

18:00

Chỉ Số Tái Huy Động Vốn Thế Chấp

-

-

554.7

19:00

Báo Cáo Lạm Phát của BOE

-

-

-

19:00

Mexican Retail Sales (Tháng 4)

-

-

-0.2%

19:00

Doanh Số Bán Lẻ Mexico (Tháng 4)

-

-

-1.7%

19:30

Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 5)

-

1.450M

1.440M

19:30

Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 5)

-

-

-3.0%

19:30

Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp

-

-

1,820K

19:30

Tài Khoản Vãng Lai ()

-

-207.0B

-194.8B

19:30

Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 5)

-

-

5.7%

19:30

Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 5)

-

1.370M

1.360M

19:30

Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu

-

235K

242K

19:30

Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Trung Bình 4 Tuần

-

-

227.00K

19:30

Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 6)

-

4.8

4.5

19:30

Tình Hình Kinh Doanh của Fed Philly (Tháng 6)

-

-

32.4

19:30

Chỉ Số CAPEX của Fed Philly (Tháng 6)

-

-

20.10

19:30

Việc Làm của Fed Philly (Tháng 6)

-

-

-7.9

19:30

Đơn Đặt Hàng Mới của Fed Philly (Tháng 6)

-

-

-7.9

19:30

Giá Thanh Toán Fed Philly (Tháng 6)

-

-

18.70

19:30

Chỉ Số Giá Nhà Ở Mới (Tháng 5)

-

0.2%

0.2%

21:00

Niềm Tin Tiêu Dùng (Tháng 6)

-

-14.0

-14.3

21:30

Atlanta Fed GDPNow ()

-

-

-

22:00

Dự Trữ Dầu Thô

-

-

3.730M

22:00

Lượng dầu thô mà nhà máy lọc dầu tiêu thụ theo EIA

-

-

-0.097M

22:00

Nhập Khẩu Dầu Thô

-

-

2.559M

22:00

Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma

-

-

-1.593M

22:00

Sản Xuất Nhiên Liệu Chưng Cất

-

-

-0.029M

22:00

Trữ Lượng Chưng Cất Hàng Tuần của EIA

-

-

0.881M

22:00

Sản Xuất Xăng

-

-

0.602M

22:00

Dự Trữ Dầu Đốt Mỹ

-

-

-0.656M

22:00

Tỷ lệ sử dụng của nhà máy lọc dầu hàng tuần theo EIA

-

-

-0.4%

22:00

Trữ Kho Xăng Dầu

-

-

2.566M

22:30

Đấu Giá Hối Phiếu 4 Tuần

-

-

5.260%

22:30

Đấu Giá Hối Phiếu 8 Tuần

-

-

5.265%

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。