รายละเอียดแพลตฟอร์ม

CPT Markets

คะแนน 3.4
ใบอนุญาต 2张

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://asia.cptinternational.com/#/home/cn

ข้อมูลใบอนุญาต

  • Financial Conduct Authority

    กำกับดูแล

  • International Financial Services Commission

    ระเบียบในต่างประเทศ

Financial Conduct Authority

หน่วยงานกำกับดูแล: Financial Conduct Authority
ประเภทใบอนุญาต: วางตลาด(MM)
สภาพ: กำกับดูแล
ใบอนุญาตเลขที่: 606110
เวลาที่มีประสิทธิภาพ: 2014-07-31
เวลาหมดอายุ: --
เวลาติดตั้ง: 2014
Address: 40 Bank Street 30th Floor Canary Wharf London E14 5NRE 1 4 5 N R UNITED KINGDOM
Phone: +4402039882277
Email: info@cptmarkets.co.uk
URL: www.cptmarkets.co.uk
ดูใบอนุญาต (ภาษาจีน) ดูใบอนุญาต

International Financial Services Commission

หน่วยงานกำกับดูแล: International Financial Services Commission
ประเภทใบอนุญาต: ใบอนุญาตให้บริการทางการเงิน
สภาพ: ระเบียบในต่างประเทศ
ใบอนุญาตเลขที่: 000314/126
เวลาที่มีประสิทธิภาพ: 2020-07-21
เวลาหมดอายุ: --
เวลาติดตั้ง: 2014
Address: 2118 Guava Street, Belama Phase 1, P.O. Box 1920, Belize City, Belize, C.A.
Phone: 501-223-5577
Email: services@allyprofessional
URL: www.cptmarkets.com
ดูใบอนุญาต (ภาษาจีน) ดูใบอนุญาต
loading...
loading...
loading...
loading...
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。