ปฏิทินเศรษฐกิจ

  • Mon 11/29
  • Tue 11/30
  • Wed 11/30
  • Thu 12/02
  • Fri 12/03
  • Sat 12/04
  • Sun 12/05
เวลา Data แท้จริง คาดหวัง ก่อนหน้า สำคัญ

03:30

Fed's Balance Sheet

-

-

8,386B

03:30

ยอดเงินสำรองที่มีกับธนาคารกลางสหรัฐ

-

-

3.206T

05:30

ดัชนี PMI ภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์

-

-

49.1

06:00

บัญชีเดินสะพัดของเกาหลีใต้ (Apr)

-

-

0.27B

06:50

ปริมาณเงิน M3 (May)

-

-

2,110.8T

06:50

ปริมาณเงิน M2 (YoY)

-

2.7%

2.5%

08:30

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีน (MoM) (May)

-

-

-0.1%

08:30

ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ของจีน (YoY) (May)

-

0.4%

0.1%

08:30

ดัชนีผู้ผลิต (PPI) ของจีน (YoY) (May)

-

-3.2%

-3.6%

13:00

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานปีปัจจุบันจนถึงวันนี้ (May)

-

6.1%

6.3%

13:00

ดัชนีอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของนอร์เวย์ (MoM) (May)

-

0.7%

1.0%

13:00

Norwegian CPI (YoY) (May)

-

6.1%

6.4%

13:00

ดัชนีราคาผู้บริโภคของนอร์เวย์ (MoM) (May)

-

0.7%

1.1%

13:00

ดัชนีราคาผู้ผลิตของนอร์เวย์ (YoY) (May)

-

-

-15.3%

15:00

ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลี (MoM) (Apr)

-

0.3%

-0.6%

15:00

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรรมอิตาลี (YoY) (Apr)

-

-1.7%

-3.2%

15:00

คำกล่าวของ เด กินโดส (De Guindos) แห่งธนาคารกลางยุโรป

-

-

-

15:30

คำกล่าวของนายแอนเดรีย เอนเรีย (Andrea Enria)

-

-

-

16:10

การประมูลพันธบัตร BOT ของอิตาลี อายุ 12 เดือน

-

-

3.460%

18:30

ทุนสำรองต่างประเทศของอินเดีย สกุลเงินดอลลาร์

-

-

-

19:00

ดัชนีดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรรมของเม็กซิโก (YoY) (Apr)

-

2.7%

1.6%

19:00

Mexican Industrial Production (MoM) (Apr)

-

-

-0.9%

19:00

ดัชนีดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรรมของอินเดีย (YoY)

-

-

1.1%

19:00

ดัชนีผลผลิตภาคการผลิตของอินเดีย (MoM) (Apr)

-

-

0.5%

19:30

ดัชนีอัตราการใช้กำลังการผลิต (Q1)

-

-

81.7%

19:30

การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงาน (Employment Change) (May)

-

20.0K

41.4K

19:30

การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานแบบเต็มเวลา (May)

-

-

-6.2K

19:30

การเปลี่ยแปลงการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา (May)

-

-

47.6K

19:30

อัตราการมีส่วนร่วม (May)

-

-

65.6%

19:30

อัตราการว่างงาน (May)

-

5.1%

5.0%

23:00

รายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE)

-

-

-

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。