รายละเอียดแพลตฟอร์ม

ZFX

คะแนน 8.1
ใบอนุญาต 2张

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://www.zfx.asia/zh-hans/?utm_source=fx007&utm_medium=cn_publisher&utm_campaign=CNV_CN_CN_MR_website_220718&utm_content=china

ข้อมูลใบอนุญาต

  • The Seychelles Financial Services Authority

    ระเบียบในต่างประเทศ

  • Financial Conduct Authority

    กำกับดูแล

The Seychelles Financial Services Authority

หน่วยงานกำกับดูแล: The Seychelles Financial Services Authority
ประเภทใบอนุญาต: ใบอนุญาตให้บริการทางการเงิน
สภาพ: ระเบียบในต่างประเทศ
ใบอนุญาตเลขที่: SD027
เวลาที่มีประสิทธิภาพ: 2019-10
เวลาหมดอายุ: --
เวลาติดตั้ง: 2017
Address: Office 1, Unit 3, 1st Floor, Dekk Complex, Plaisance, Mahe, Seychelles
Phone: --
Email: cs@zfx.com
URL: http://www.zfx.com
ดูใบอนุญาต (ภาษาจีน) ดูใบอนุญาต

Financial Conduct Authority

หน่วยงานกำกับดูแล: Financial Conduct Authority
ประเภทใบอนุญาต: การประมวลผลโดยตรง(STP)
สภาพ: กำกับดูแล
ใบอนุญาตเลขที่: 768451
เวลาที่มีประสิทธิภาพ: 2017-09-04
เวลาหมดอายุ: --
เวลาติดตั้ง: 2017
Address: No. 1 Royal Exchange London City of London EC3V 3DGE C 3 V 3 D G UNITED KINGDOM
Phone: 442071579968
Email: support@zfx.co.uk
URL: www.zfx.co.uk
ดูใบอนุญาต (ภาษาจีน) ดูใบอนุญาต
loading...
loading...
loading...
loading...
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。