Chi tiết Khiếu nại

DBEX
[số khiếu nại]: 9304
[đối tượng khiếu nại]: [DBEX]
[khiếu nại khiếu nại]: cannot withdraw funds
[Số tiền liên quan đến khiếu nại]: 313100.0nhân dân tệ
[Tiến trình khiếu nại]: Trong quá trình xử lý
Trung tâm dịch vụ khách hàng FxGecko Chờ người môi giới xử lý 2023-01-31 08:13:23

Đã liên hệ với nhà môi giới DBEX

Trung tâm dịch vụ khách hàng FxGecko Đã vượt qua kiểm tra 2023-01-31 08:13:21
FG_90000660 Bắt đầu khiếu nại 2023-01-31 07:19:04

once you deposit funds with a crypto miner, 2 days, 8 days, 12 day, you make this large daily return on your funds, you move your funds from a V2 miner which is only a 2 day investment minimum investment $10,000.00 up to a V8 minimum investment $3,800,000.00. Along the way you receive bonus for deposting more money and when you reach a certain dollar amount you received additional bonuses. However when you want to withdraw any of the funds you are told you made too much and you now have to pay an additional 30% of your total before you can withdraw any funds. this is not listed anywhere on their website, you could be on the hook to pay another $100,000+ in order to withdrawn any of your original funds. also the only way to commicate with them is thru whatsapp, no email, no phone, no address.

Tuyên bố:
1. Nội dung trên chỉ đại diện cho bản thân người khiếu nại và không đại diện cho quan điểm của FxGecko;
2. Nghiêm cấm mọi hoạt động in lại trên nền tảng này nếu không được phép và những người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.Để bảo vệ quyền lợi, hãy truy cập FxGecko>
Để bảo vệ quyền lợi, hãy truy cập FxGecko
Mặc dù FxGecko không phải là bộ phận giám sát thị trường, không ràng buộc với nền tảng ngoại hối, nhưng khi ngày càng có nhiều người biết về FxGecko, ngày càng có nhiều người để lại hồ sơ khiếu nại của họ trên FxGecko, nhiều hơn và càng có nhiều người tìm đến FxGecko để kiểm tra trước khi tiêu dùng, khi đó FxGecko sẽ ngày càng được các nền tảng ngoại hối định giá cao hơn, để chủ động giải quyết các khiếu nại trên.
Tất nhiên, một số nền tảng ngoại hối không thể tự hoạt động được nữa, làm chậm hoàn lại tiền, bất kể các nhà đầu tư ngoại hối có phàn nàn như thế nào trên FxGecko, nền tảng ngoại hối sẽ không có bất kỳ phản hồi nào. Nhưng càng nhiều người phàn nàn, họ càng có thể nhắc nhở các nhà đầu tư ngoại hối khác để không bị lừa.
Nền tảng đen khiếu nại ngoại hối nằm trên FxGecko. FxGecko, một nền tảng bảo vệ quyền và khiếu nại nhằm bảo vệ quyền ngoại hối và tích cực đấu tranh cho những người yếu thế.

Bình luận

1Nhận xét

 • Fxgecko Đã đăng trên 2023-01-31 10:21:37

  Hello, FxGecko has sent your complaint to DBEX and is waiting for their response.

  FxGecko reminds you that any trading platform that asks you to pay a fee in advance to withdraw your funds is a scam. Do not pay any fees to them!

  FxGecko recommends you to immediately save all evidence such as all trades, money transfer records, their website information, wallet addresses, all your correspondence with them...

  You can then report the scam and ask for help from the following.

  1. Your local police or lawyer.

  2. The exchange where you bought the cryptocurrency (e.g. Binance, Coinbase Wallet, Crypto.com, etc.)

  3. The bank or credit card company you used to transfer the money.

  4. FBI via IC3.
  https://www.ic3.gov/Home/ComplaintChoice/default.aspx/

  In addition, FxGecko warns you to be wary of "recovery companies" that promise to help you get your money back, especially if you have to pay a fee in advance, which is a "recovery scam".

Tải thêm
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。