ธนาคารขนาดกลางของสหรัฐได้ขอให้ขยายความคุ้มครอง FDIC ของเงินฝากทั้งหมดเป็นเวลา 2 ปี โดย Siamblockchain
2023-03-19 17:10:04
 
1144

Siamblockchain - มีรายงานว่าพันธมิตรด้านการธนาคารได้ส่งจดหมายไปถึงหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง โดยว่าอ้างต้องการที่จะนำเสถียรภาพกลับมาสู่อุตสาหกรรมการธนาคาร และลดโอกาสที่ธนาคารจะเกิดธนาคารล้มละลายมากขึ้น มีรายงานว่ากลุ่มพันธมิตรธนาคารขนาดกลางแห่งอเมริกา (MBCA) ได้ยื่นหนังสือไปยังหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางสหรัฐให้ขยายการประกันเงินฝากทั้งหมดเป็นเวลา 2 ปี สื่อ Bloomberg ได้รายงานเมื่อวันที่ 18 มีนาคมว่า MBCA ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรธนาคารขนาดกลางแห่งอเมริกาได้ส่งจดหมายถึง U.S. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) โดยยืนยันว่า “การทำแบบนี้จะช่วยหยุดการไหลของเงินฝากจากธนาคารขนาดเล็กในทันที และทำให้ภาคการธนาคารมีสเถียรภาค และลดโอกาสที่จะเกิดการล้มละลายมากขึ้น” U.S.Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) เป็นสถาบันของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ให้ความคุ้มครองเงินฝากจากการล้มละลายของธนาคาร MBCA ได้เสนอให้การประกันใช้เงินทุนของธนาคารเอง โดยเพิ่มการประเมินการประกันเงินฝากสำหรับผู้ให้กู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น นาย John Deaton ผู้ก่อตั้ง Crypto Lawyer ได้คาดการณ์ไว้ในทวีตเมื่อวันที่ 19 มีนาคมว่า ธนาคารมากถึง 300 แห่ง อาจเกิดปัญหาหาก FDIC ไม่สามารถรับประกันได้ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 13 มีนาคมมีงานวิจัยว่ามีธนาคารอีกหลายแห่งมีความเสี่ยงจากการถอนเงินฝากที่ไม่มีหลักประกัน รายงานได้เปิดเผยว่า “แค่มีผู้ฝากเงินไม่มีหลักประกันเพียงครึ่งหนึ่งที่ต้องการถอนเงิน ธนาคารเกือบ 190 แห่งมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถอนุมัติการถอนได้ และเงินฝากประกันถึง 3

กดอ่านข่าว ธนาคารขนาดกลางของสหรัฐได้ขอให้ขยายความคุ้มครอง FDIC ของเงินฝากทั้งหมดเป็นเวลา 2 ปี ต่อที่ Siam Blockchain

Statement:
The content of this article does not represent the views of fxgecko website. The content is for reference only and does not constitute investment suggestions. Investment is risky, so you should be careful in your choice! If it involves content, copyright and other issues, please contact us and we will make adjustments at the first time!

Read more

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。