Trang chủ > Tài sản > Chi tiết nền tảng

MEX

Ghi bàn 3.3
Giấy phép 7张

Trang web chính thức: https://dtjrjt.com/

Thông tin giấy phép

 • Cayman Islands Monetary Authority

  Dưới sự giám sát

 • Securities and Commodities Authority

  Dưới sự giám sát

 • Australia Securities & Investment Commission

  Dưới sự giám sát

 • British Virgin Islands Financial Services Commission

  Bề ngoài biển

 • Dubai Financial Services Authority

  thu

 • Monetary Authority of Singapore

  Dưới sự giám sát

 • Vanuatu Financial Services Commission

  Bề ngoài biển

Cayman Islands Monetary Authority

Cơ quan quản lý: Cayman Islands Monetary Authority
Loại Giấy phép: Giấy phép cổ phiếu
điều kiện: Dưới sự giám sát
Số giấy phép: 1811316
Thời gian có hiệu lực: 2021-07-07
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2005
Địa chỉ: --
Điện thoại: --
Email: --
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

Securities and Commodities Authority

Cơ quan quản lý: Securities and Commodities Authority
Loại Giấy phép: Tài chính Dịch
điều kiện: Dưới sự giám sát
Số giấy phép: --
Thời gian có hiệu lực: --
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2005
Địa chỉ: --
Điện thoại: --
Email: --
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

Australia Securities & Investment Commission

Cơ quan quản lý: Australia Securities & Investment Commission
Loại Giấy phép: Nói thẳng(STP)
điều kiện: Dưới sự giám sát
Số giấy phép: 416279
Thời gian có hiệu lực: 2012-03-20
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2005
Địa chỉ: 'Mlc Centre' Suite 03 Level 61, 19-29 Martin Place SYDNEY NSW 2000
Điện thoại: --
Email: --
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

British Virgin Islands Financial Services Commission

Cơ quan quản lý: British Virgin Islands Financial Services Commission
Loại Giấy phép: Tài chính Dịch
điều kiện: Bề ngoài biển
Số giấy phép: SIBA/L/14/1068
Thời gian có hiệu lực: 2014-04-30
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2005
Địa chỉ: --
Điện thoại: --
Email: --
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

Dubai Financial Services Authority

Cơ quan quản lý: Dubai Financial Services Authority
Loại Giấy phép: Tài chính Dịch
điều kiện: thu
Số giấy phép: F004403
Thời gian có hiệu lực: 2020-8-24
Thời gian hết hạn: 2022-08-19
Thời gian thiết lập: 2005
Địa chỉ: Unit 8, Level 3, Gate Village Building 10, DIFC, PO Box 324055, Dubai, UAE
Điện thoại: 971 4 401 9120
Email: --
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

Monetary Authority of Singapore

Cơ quan quản lý: Monetary Authority of Singapore
Loại Giấy phép: Tài chính Dịch
điều kiện: Dưới sự giám sát
Số giấy phép: 202029559G
Thời gian có hiệu lực: --
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2005
Địa chỉ: 6 RAFFLES QUAY #16-01 048580
Điện thoại: +65 98186313
Email: --
URL: https://www.mexcapitalsg.com
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

Vanuatu Financial Services Commission

Cơ quan quản lý: Vanuatu Financial Services Commission
Loại Giấy phép: Tài chính Dịch
điều kiện: Bề ngoài biển
Số giấy phép: 303559
Thời gian có hiệu lực: 2024-02-15
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2005
Địa chỉ: 1585 Kumul Highway,, Yumiwork, Lolam House, 1st Floor, Port Vila, Vanuatu
Điện thoại: --
Email: tanya.longwah@mexpacific.com
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép
loading...
loading...
loading...
loading...
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。