Trang chủ > Tài sản > Chi tiết nền tảng

XM.com

Ghi bàn 8.0
Giấy phép 4张

Trang web chính thức: https://www.xmsite.direct/cn/

Thông tin giấy phép

 • Australia Securities & Investment Commission

  Dưới sự giám sát

 • Cyprus Securities and Exchange Commission

  Dưới sự giám sát

 • International Financial Services Commission

  Bề ngoài biển

 • The Seychelles Financial Services Authority

  Bề ngoài biển

Australia Securities & Investment Commission

Cơ quan quản lý: Australia Securities & Investment Commission
Loại Giấy phép: Tạo thị trường(MM)
điều kiện: Dưới sự giám sát
Số giấy phép: 443670
Thời gian có hiệu lực: 2013-12-23
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2008
Địa chỉ: WEWORK, Level 13, 333-339 George Street SYDNEY NSW 2000
Điện thoại: --
Email: --
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

Cyprus Securities and Exchange Commission

Cơ quan quản lý: Cyprus Securities and Exchange Commission
Loại Giấy phép: Tạo thị trường(MM)
điều kiện: Dưới sự giám sát
Số giấy phép: 120/10
Thời gian có hiệu lực: 2010-08-05
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2008
Địa chỉ: 12, Richard & Verengaria Str, Araouzos Castle Court - 3rd Floor, CY-3042 Limassol / P.O.Box 50626, CY-3608 Limassol
Điện thoại: +357 25 029 900
Email: compliance@trading-point.com
URL: www.xm.com
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

International Financial Services Commission

Cơ quan quản lý: International Financial Services Commission
Loại Giấy phép: Giấy phép cổ phiếu
điều kiện: Bề ngoài biển
Số giấy phép: IFSC60/354/TS/19
Thời gian có hiệu lực: --
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2008
Địa chỉ: No. 5 Cork Street, BELIZE CITY, Belize, C.A.
Điện thoại: 501-223-6910
Email: support@xmglobal.com
URL: www.xm.com/global
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

The Seychelles Financial Services Authority

Cơ quan quản lý: The Seychelles Financial Services Authority
Loại Giấy phép: Giấy phép cổ phiếu
điều kiện: Bề ngoài biển
Số giấy phép: SD010
Thời gian có hiệu lực: --
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2008
Địa chỉ: Unit E, F28, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles
Điện thoại: (+248) 4303536
Email: dd@xmtrading.com
URL: http://www.xmtrading.com
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép
loading...
loading...
loading...
loading...
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。