• Hướng dẫn Gửi tiền
 • Hướng dẫn Rút tiền
 • Hướng dẫn chuyển khoản ngân hàng
 • Phương thức gửi tiền Thời gian đã đến Phí Tỷ lệ ký quỹ
  数字货币USDT 1小时内 无手续费 按交易所当日实时汇率
  银联(借记卡) 1小时内 无手续费 按支付通道当日实时汇率
  信用卡 1小时内 3.50% 按支付通道当日实时汇率
  电汇 1小时内 无手续费 按银行当日实时汇率
  数字货币(BTC/ETH/BCH) 1小时内 1.00% 按交易所当日实时汇率
 • Phương thức rút tiền Thời gian đã đến Phí Tỷ lệ rút tiền
  数字货币USDT 1-5个工作日 无手续费 按交易所当日实时汇率
  银联(借记卡) 1-5个工作日 无手续费 按支付通道当日实时汇率
  信用卡 1-5个工作日 3.50% 按支付通道当日实时汇率
  电汇 1-5个工作日 无手续费 按银行当日实时汇率
  数字货币(BTC/ETH/BCH) 1-5个工作日 1.00% 按交易所当日实时汇率
 • Ngân hàng người nhận Địa chỉ ngân hàng Người nhận Số tài khoản swift code Địa chỉ người nhận
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。