Trang chủ > XM.com > Chi tiết Khiếu nại

XM黑掉6799元

[số khiếu nại]: 9554
[đối tượng khiếu nại]: [XM.com]
[khiếu nại khiếu nại]: 举报XM黑掉用户钱财
[Số tiền liên quan đến khiếu nại]: 6799.0nhân dân tệ
[Tiến trình khiếu nại]: Nghe
XM.com Trả lời 2023-05-24 09:30:08

您好,首先感谢您选择XM和对我们的支持!

关于您账户 10136460 投诉问题 ,经核实平台客服已于2023年5月22日邮件回复到您,具体烦请您以该邮件回复说明内容为准。

最后再次感谢您对XM的理解和支持。

致谢。

Trung tâm dịch vụ khách hàng FxGecko Chờ người môi giới xử lý 2023-05-19 08:27:17

Đã liên hệ với nhà môi giới XM.com

Trung tâm dịch vụ khách hàng FxGecko Đã vượt qua kiểm tra 2023-05-19 08:27:15
MT_90024354 Khiếu nại bổ sung 2023-05-18 22:27:39

账号10136460

MT_90024354 Bắt đầu khiếu nại 2023-05-18 22:14:55

xm黑掉了我6799元,太冤了,大家注意!我在xm账号的账号,在官网小游戏有28万积分然后兑换了ipad Pro,联系客服说会核实了在下周二寄出,然后今天却说系统错误我的积分无效,不给礼品,直接黑掉了我的钱,价值6799,大家注意了看清楚,不要再用这家平台了,太黑了,黑掉用户辛苦的钱,不给处理。

Tuyên bố:
1. Nội dung trên chỉ đại diện cho bản thân người khiếu nại và không đại diện cho quan điểm của FxGecko;
2. Nghiêm cấm mọi hoạt động in lại trên nền tảng này nếu không được phép và những người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.Để bảo vệ quyền lợi, hãy truy cập FxGecko>
Để bảo vệ quyền lợi, hãy truy cập FxGecko
Mặc dù FxGecko không phải là bộ phận giám sát thị trường, không ràng buộc với nền tảng ngoại hối, nhưng khi ngày càng có nhiều người biết về FxGecko, ngày càng có nhiều người để lại hồ sơ khiếu nại của họ trên FxGecko, nhiều hơn và càng có nhiều người tìm đến FxGecko để kiểm tra trước khi tiêu dùng, khi đó FxGecko sẽ ngày càng được các nền tảng ngoại hối định giá cao hơn, để chủ động giải quyết các khiếu nại trên.
Tất nhiên, một số nền tảng ngoại hối không thể tự hoạt động được nữa, làm chậm hoàn lại tiền, bất kể các nhà đầu tư ngoại hối có phàn nàn như thế nào trên FxGecko, nền tảng ngoại hối sẽ không có bất kỳ phản hồi nào. Nhưng càng nhiều người phàn nàn, họ càng có thể nhắc nhở các nhà đầu tư ngoại hối khác để không bị lừa.
Nền tảng đen khiếu nại ngoại hối nằm trên FxGecko. FxGecko, một nền tảng bảo vệ quyền và khiếu nại nhằm bảo vệ quyền ngoại hối và tích cực đấu tranh cho những người yếu thế.

Bình luận

3Nhận xét

  • cty2111 Đã đăng trên 2023-09-20 12:01:07

    金价自1,900美元水平反弹后,目前仍保持在近期反弹的高点位附近。在美联储宣布决议之前,金价可能会保持着窄幅横盘整理走势。等待会议出炉结果后,看看推动黄金超哪个方向进击。下方的支撑区间在1900-1920美元,上方的阻力区间在1950-1975美元。突破上述的任何一段将会确定黄金下一阶段的大趋向。

  • MT_90026219 Đã đăng trên 2023-09-20 03:05:18

    所以积分是你的吗

  • ws Đã đăng trên 2023-07-24 10:18:14

    没办法,xm就是这样的。

Tải thêm
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。