Chi tiết Khiếu nại

德璞不出金近半年,投资者欲哭无泪
[số khiếu nại]: 9382
[đối tượng khiếu nại]: [德璞资本DooPrime]
[khiếu nại khiếu nại]: 全额退款
[Số tiền liên quan đến khiếu nại]: 140000.0nhân dân tệ
[Tiến trình khiếu nại]: Nghe
MT_90010061 Khiếu nại bổ sung 2023-03-20 10:32:20

你们平台这个什么逻辑,如果当时不签你们所谓的协议,你们是一分钱不给,要不要让其他投资者看看你们的嘴脸

德璞资本DooPrime Trả lời 2023-03-17 17:39:57

您好:

根据链接帖子上截图显示的信息,我们查看到客户的注册邮箱为:kkksddd666@163.com
经内部调查显示,客户kkksddd666@163.com实际为违规套息客户,平台已与当时积极协助客户处理问题,该客户本人也已经于22.09.27号签署了违规协议给到我们,平台在收到客户签署违规协议后,已于22.09.29号(28号发起打款订单,29号完成打款)退回资金 46258.48 USD至客户的数字钱包,该金额与客户签署的违规协议上要求的数字一致,此事件已于当时完成处理;

以下为客户本人签署的违规协议,以及平台给客户的出金记录,辛苦查看,谢谢。

Trung tâm dịch vụ khách hàng FxGecko Chờ người môi giới xử lý 2023-03-17 16:57:03

Đã liên hệ với nhà môi giới 德璞资本DooPrime

Trung tâm dịch vụ khách hàng FxGecko Đã vượt qua kiểm tra 2023-03-17 16:57:01
MT_90010061 Bắt đầu khiếu nại 2023-03-17 15:45:15

从2022年9月开始,一直要求德璞出金,我的账户不但后台封了,而且资金都被抹掉,没有办法之下,只能到香港德璞办公室要个说法,但负责人拒不见面,完全不与协商,我已经被逼上绝路,吸血鬼德璞平台,还我本金

Tuyên bố:
1. Nội dung trên chỉ đại diện cho bản thân người khiếu nại và không đại diện cho quan điểm của FxGecko;
2. Nghiêm cấm mọi hoạt động in lại trên nền tảng này nếu không được phép và những người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.Để bảo vệ quyền lợi, hãy truy cập FxGecko>
Để bảo vệ quyền lợi, hãy truy cập FxGecko
Mặc dù FxGecko không phải là bộ phận giám sát thị trường, không ràng buộc với nền tảng ngoại hối, nhưng khi ngày càng có nhiều người biết về FxGecko, ngày càng có nhiều người để lại hồ sơ khiếu nại của họ trên FxGecko, nhiều hơn và càng có nhiều người tìm đến FxGecko để kiểm tra trước khi tiêu dùng, khi đó FxGecko sẽ ngày càng được các nền tảng ngoại hối định giá cao hơn, để chủ động giải quyết các khiếu nại trên.
Tất nhiên, một số nền tảng ngoại hối không thể tự hoạt động được nữa, làm chậm hoàn lại tiền, bất kể các nhà đầu tư ngoại hối có phàn nàn như thế nào trên FxGecko, nền tảng ngoại hối sẽ không có bất kỳ phản hồi nào. Nhưng càng nhiều người phàn nàn, họ càng có thể nhắc nhở các nhà đầu tư ngoại hối khác để không bị lừa.
Nền tảng đen khiếu nại ngoại hối nằm trên FxGecko. FxGecko, một nền tảng bảo vệ quyền và khiếu nại nhằm bảo vệ quyền ngoại hối và tích cực đấu tranh cho những người yếu thế.

Bình luận

0Nhận xét

Tải thêm
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。