Trang chủ > ATFX > Chi tiết Khiếu nại

要求ATFX赔偿5万美元

[số khiếu nại]: 8899
[đối tượng khiếu nại]: [ATFX]
[khiếu nại khiếu nại]: 赔偿5万美元
[Số tiền liên quan đến khiếu nại]: 50000.0nhân dân tệ
[Tiến trình khiếu nại]: Trong quá trình xử lý
Trung tâm dịch vụ khách hàng FxGecko Chờ người môi giới xử lý 2022-09-19 11:28:17

Đã liên hệ với nhà môi giới ATFX

Trung tâm dịch vụ khách hàng FxGecko Đã vượt qua kiểm tra 2022-09-19 11:28:15
Trung tâm dịch vụ khách hàng FxGecko Kiểm tra không thành công 2022-09-19 10:49:00
MT_90005174 Bắt đầu khiếu nại 2022-09-19 09:35:16

亏损30万人民币,一直等待结果没有回复,一直联系也没有具体的处理方式

Tuyên bố:
1. Nội dung trên chỉ đại diện cho bản thân người khiếu nại và không đại diện cho quan điểm của FxGecko;
2. Nghiêm cấm mọi hoạt động in lại trên nền tảng này nếu không được phép và những người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.Để bảo vệ quyền lợi, hãy truy cập FxGecko>
Để bảo vệ quyền lợi, hãy truy cập FxGecko
Mặc dù FxGecko không phải là bộ phận giám sát thị trường, không ràng buộc với nền tảng ngoại hối, nhưng khi ngày càng có nhiều người biết về FxGecko, ngày càng có nhiều người để lại hồ sơ khiếu nại của họ trên FxGecko, nhiều hơn và càng có nhiều người tìm đến FxGecko để kiểm tra trước khi tiêu dùng, khi đó FxGecko sẽ ngày càng được các nền tảng ngoại hối định giá cao hơn, để chủ động giải quyết các khiếu nại trên.
Tất nhiên, một số nền tảng ngoại hối không thể tự hoạt động được nữa, làm chậm hoàn lại tiền, bất kể các nhà đầu tư ngoại hối có phàn nàn như thế nào trên FxGecko, nền tảng ngoại hối sẽ không có bất kỳ phản hồi nào. Nhưng càng nhiều người phàn nàn, họ càng có thể nhắc nhở các nhà đầu tư ngoại hối khác để không bị lừa.
Nền tảng đen khiếu nại ngoại hối nằm trên FxGecko. FxGecko, một nền tảng bảo vệ quyền và khiếu nại nhằm bảo vệ quyền ngoại hối và tích cực đấu tranh cho những người yếu thế.

Bình luận

6Nhận xét

 • FG_90000806 Đã đăng trên 2024-01-15 12:48:00

  有处理进度吗?我的反应一个月都没有回复,真是店大欺客

 • ATFX郭达 Đã đăng trên 2023-06-16 14:03:56

  一把亏完吗?怎么亏完? 还是输完了 输不起 想要回来了。 投诉也没有个祥细的材料

 • MT_90005867 Đã đăng trên 2022-11-07 23:46:59

  自己玩亏的还是跟别人单亏的?这种的话和平台是没关系的,

 • FG_90000385 Đã đăng trên 2022-10-25 02:58:32

  ******援助受害者无需收费并使用最新技术

 • MT_85672881 Đã đăng trên 2022-09-29 18:48:39

  怎么亏的?什么原因导致的?平台安全吗?

Tải thêm
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。