Chi tiết Khiếu nại

归还由业务员恶意爆仓的四十多万
[số khiếu nại]: 8829
[đối tượng khiếu nại]: [希盟CXM]
[khiếu nại khiếu nại]: 出入金以及买进卖出操作全部由业务员褚禾子操作,恶意爆仓40多万。
[Số tiền liên quan đến khiếu nại]: 415279.0nhân dân tệ
[Tiến trình khiếu nại]: Trong quá trình xử lý
MT_90005611 Khiếu nại bổ sung 2022-09-15 22:49:17

MT_90005611 Khiếu nại bổ sung 2022-09-05 19:10:30

刚发现写错了,是中国银行,不是中国人民银行

Trung tâm dịch vụ khách hàng FxGecko Chờ người môi giới xử lý 2022-08-31 08:05:43

Đã liên hệ với nhà môi giới 希盟CXM

Trung tâm dịch vụ khách hàng FxGecko Đã vượt qua kiểm tra 2022-08-31 08:05:40
MT_90005611 Bắt đầu khiếu nại 2022-08-31 02:46:32

中国人民银行常州分行的褚禾子先借了我一百多万。后来因她跟我说,被人骗了签了一个三百多万的调解协议,需要找律师打官司。我介绍了一个律师当天晚上被她欺骗入金20多万。第二天晚上,她恶意将5手买成了50手,导致没多久就爆仓。期间律师要求她抛出,她不同意。后经过派出所协商由她全额赔偿。接下来她以我的名义开了账号,出入金操盘都由她来操作,刚开始她自己入金了20多万,出金了50多万她全部拿走了,钱拿走后就不断爆仓,让我入金了四十多万,每次我让她出金,一定是爆仓。然后又跟我说赶紧入金,到点了,可以挣一波了,每次说好买涨,她必定买跌到爆仓。同样向我这样的情况还有几个人。出入金都在她手里,都是往私人账上打款,有几个人账户名字还是她熟悉的人的名字,天下没有无缘无故的巧合。甚至打款以后希盟盘里虚拟币有变动,真的是很无语。典型的杀猪盘,专门欺负身边的朋友。

Tuyên bố:
1. Nội dung trên chỉ đại diện cho bản thân người khiếu nại và không đại diện cho quan điểm của FxGecko;
2. Nghiêm cấm mọi hoạt động in lại trên nền tảng này nếu không được phép và những người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.Để bảo vệ quyền lợi, hãy truy cập FxGecko>
Để bảo vệ quyền lợi, hãy truy cập FxGecko
Mặc dù FxGecko không phải là bộ phận giám sát thị trường, không ràng buộc với nền tảng ngoại hối, nhưng khi ngày càng có nhiều người biết về FxGecko, ngày càng có nhiều người để lại hồ sơ khiếu nại của họ trên FxGecko, nhiều hơn và càng có nhiều người tìm đến FxGecko để kiểm tra trước khi tiêu dùng, khi đó FxGecko sẽ ngày càng được các nền tảng ngoại hối định giá cao hơn, để chủ động giải quyết các khiếu nại trên.
Tất nhiên, một số nền tảng ngoại hối không thể tự hoạt động được nữa, làm chậm hoàn lại tiền, bất kể các nhà đầu tư ngoại hối có phàn nàn như thế nào trên FxGecko, nền tảng ngoại hối sẽ không có bất kỳ phản hồi nào. Nhưng càng nhiều người phàn nàn, họ càng có thể nhắc nhở các nhà đầu tư ngoại hối khác để không bị lừa.
Nền tảng đen khiếu nại ngoại hối nằm trên FxGecko. FxGecko, một nền tảng bảo vệ quyền và khiếu nại nhằm bảo vệ quyền ngoại hối và tích cực đấu tranh cho những người yếu thế.

Bình luận

1Nhận xét

  • MT_90005611 Đã đăng trên 2022-09-05 19:08:55

    刚发现写错了,不是中国人民银行,是中国银行

    MT_90005611 Đã đăng trên 2022-10-10 00:53:51

    现在通过身边朋友打听,这个女的利用自己曾经在中国银行的身份,到处跟别人吹她是省行理财第一名,给身边很多朋友都注册了希盟账号,并且进行操作。甚至还骗别人给她亲戚朋友的账号打款说是希盟入金。结果都以爆仓结局,很难不让人怀疑这就是一个黑平台。

    0
Tải thêm
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。