Chi tiết Khiếu nại

平台卡盘掉线导致爆仓,代理商诱导开户,违规喊单。
[số khiếu nại]: 7583
[đối tượng khiếu nại]: [IC Markets]
[khiếu nại khiếu nại]: 赔偿我损失的5万美金
[Số tiền liên quan đến khiếu nại]: 320000.0nhân dân tệ
[Tiến trình khiếu nại]: Nghe
MT_90002062 Khiếu nại bổ sung 2022-02-08 22:14:23

既然不赔偿,我会动用法律手段,立案处理,通过外汇管理局和国家反诈中心96110来处理。必将你们的官网屏蔽取缔。让你们官网,在任何浏览器无法打开。不信试试。国家是不允许外汇平台在国内违法交易的,必受到处理。只要你们官网打开一次,就屏蔽一次,严肃处理。

MT_90002062 Khiếu nại bổ sung 2022-02-08 17:03:37

ic这种违法平台。只有通过法律处理了,我会继续投诉这种违法平台。

MT_90002062 Khiếu nại bổ sung 2022-02-08 17:01:00

我的投诉,平台推卸责任,拒绝赔偿我,我只有通过法律立案调查了。斑马投诉没有任何效果。

MT_90002062 Khiếu nại bổ sung 2022-02-08 08:17:05

平台冻结了我的账户,20000245 20000296,卡盘掉线导致我爆仓亏损,拒绝赔偿我,无赖,我会继续投诉

IC Markets Trả lời 2022-02-07 10:47:13

尊敬的客户您好,

很抱歉给您造成困扰。经我们后台调查,您的亏损责任不在IC Markets平台,是由于您听信其他人的操作建议以及没有及时对仓位所需资金进行调整而导致的亏损,调查结果如下:

1. 关于您提到“平台不处理”以及“入金不到账问题”:

当您在跟客服人员反馈入金问题时,相关工作人员已经第一时间为您登记以及联系支付商处理,并给予其相关回复以及提醒,此外在Ticket”#56180“中工作人员已经向您解释相关入金风险,也给出”如何减少使用第三方支付服务商(银联通道)入金出现延迟或其他问题带来的影响“ 相关资金调整建议。

2. 关于您提到的”代理商诱导开户违规喊单导致亏损“,经调查,您上述五个交易账均没有挂靠任何IC代理,对于您私下听取其他公司代理人员进行相关交易建议导致的亏损,请您自行评估风险及承担后果。

3. 关于您提到平台卡盘问题,经调查,在1月5-6号期间,平台并没有存在任何卡盘问题,且您截图中的时间看来为某年7月的聊天记录,与1月5号的入金无关。

在您提及的五个交易账户中,其中:20000245 20000296 为冻结账户,即表明该两个交易账户至少90天已经没有使用,并不存在所谓卡盘亏损问题。

投资有风险,在投资前,请做好事前准备,了解其投资风险,切勿听取轻信他人之言。感谢您选择我们IC Markets作为交易平台,如果您仍有疑问请与我们客服联系,我们会为您做更详细的解释。

IC Markets Global 中文团队
中文官网: https://www.icmarkets-zhb.com
QQ: 800179567
Email: support.cn@icmarkets-cs.com
微博:@IC小帮手

MT_90002062 Khiếu nại bổ sung 2022-02-06 18:35:31

购买部分转账凭证记录

Trung tâm dịch vụ khách hàng FxGecko Chờ người môi giới xử lý 2022-02-06 09:24:44

Đã liên hệ với nhà môi giới IC Markets

Trung tâm dịch vụ khách hàng FxGecko Đã vượt qua kiểm tra 2022-02-06 09:24:42
MT_90002062 Khiếu nại bổ sung 2022-02-05 21:31:47

购买入金凭证,邮箱收到的入金消息

MT_90002062 Bắt đầu khiếu nại 2022-02-05 18:36:59

平台经常卡盘严重,导致亏损。代理商诱导开户违规喊单导致亏损,另外一次入金长达10小时不到账,直接爆仓2000美金。

我现在家破人亡了,希望斑马投诉平台,好好处理我的投诉。帮我追回来亏损的5万美金。

Tuyên bố:
1. Nội dung trên chỉ đại diện cho bản thân người khiếu nại và không đại diện cho quan điểm của FxGecko;
2. Nghiêm cấm mọi hoạt động in lại trên nền tảng này nếu không được phép và những người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.Để bảo vệ quyền lợi, hãy truy cập FxGecko>
Để bảo vệ quyền lợi, hãy truy cập FxGecko
Mặc dù FxGecko không phải là bộ phận giám sát thị trường, không ràng buộc với nền tảng ngoại hối, nhưng khi ngày càng có nhiều người biết về FxGecko, ngày càng có nhiều người để lại hồ sơ khiếu nại của họ trên FxGecko, nhiều hơn và càng có nhiều người tìm đến FxGecko để kiểm tra trước khi tiêu dùng, khi đó FxGecko sẽ ngày càng được các nền tảng ngoại hối định giá cao hơn, để chủ động giải quyết các khiếu nại trên.
Tất nhiên, một số nền tảng ngoại hối không thể tự hoạt động được nữa, làm chậm hoàn lại tiền, bất kể các nhà đầu tư ngoại hối có phàn nàn như thế nào trên FxGecko, nền tảng ngoại hối sẽ không có bất kỳ phản hồi nào. Nhưng càng nhiều người phàn nàn, họ càng có thể nhắc nhở các nhà đầu tư ngoại hối khác để không bị lừa.
Nền tảng đen khiếu nại ngoại hối nằm trên FxGecko. FxGecko, một nền tảng bảo vệ quyền và khiếu nại nhằm bảo vệ quyền ngoại hối và tích cực đấu tranh cho những người yếu thế.

Bình luận

3Nhận xét

  • MT_90004869 Đã đăng trên 2023-01-09 08:46:40

    没用,外汇国内灰色地带,行为发生在国外,国内不受保护

  • MT_90000541 Đã đăng trên 2022-02-14 13:53:42

    没有用的 你是通过服务器交易 实际交易发生在国外并不是国内 政策说的是国内不行 这些都是外国企业受国外监管

  • MT_90002140 Đã đăng trên 2022-02-10 17:09:12

    咋样了

Tải thêm
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。