Trang chủ > 携程 > Chi tiết Khiếu nại

在携程购买联程机票,两天内两次因天气原因推迟第一程行程,并要求补航班改签费

[số khiếu nại]: 7303
[đối tượng khiếu nại]: [携程]
[khiếu nại khiếu nại]: 要求携程全额退款票价1290元及第一次改签费495元,总计1785元
[Số tiền liên quan đến khiếu nại]: 1785.0nhân dân tệ
[Tiến trình khiếu nại]: Trong quá trình xử lý
Trung tâm dịch vụ khách hàng FxGecko Chờ người môi giới xử lý 2021-12-01 08:34:58

Đã liên hệ với nhà môi giới 携程

Trung tâm dịch vụ khách hàng FxGecko Đã vượt qua kiểm tra 2021-12-01 08:33:47
MT_90000265 Bắt đầu khiếu nại 2021-12-01 07:44:32

我提前多天在携程购买11月30日从鸡西到北京,转机北京到深圳联程机票,特价票票价为1290元,由于11月30日当天鸡西下雪,被通知鸡西到北京航班停飞,打电话给携程客服,他坚称“相信携程,他们是专业的,并且承诺12月1日航班确定能飞",于是我选择第二天航班,改签北京到深圳第二程,补交改签费495元。

11月30日晚11点,接到短信通知,12月1日飞机由于天气原因也停飞,再打电话给携程,被告知如果再次改期要求另交415元,并且以告诉”这是不可抗拒因素”不了了之。如果我再次改期,总计票价已由最初1300元调整为2100元,这个让我难以接受。

按理说,携程卖出的票应该是有效票,天气原因我们也表示了解,但是东北下大雪停飞,携程仍然还销售12月1日的票,给乘客十分大的误导,尤其对联程乘客影响巨大。

Tuyên bố:
1. Nội dung trên chỉ đại diện cho bản thân người khiếu nại và không đại diện cho quan điểm của FxGecko;
2. Nghiêm cấm mọi hoạt động in lại trên nền tảng này nếu không được phép và những người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.Để bảo vệ quyền lợi, hãy truy cập FxGecko>
Để bảo vệ quyền lợi, hãy truy cập FxGecko
Mặc dù FxGecko không phải là bộ phận giám sát thị trường, không ràng buộc với nền tảng ngoại hối, nhưng khi ngày càng có nhiều người biết về FxGecko, ngày càng có nhiều người để lại hồ sơ khiếu nại của họ trên FxGecko, nhiều hơn và càng có nhiều người tìm đến FxGecko để kiểm tra trước khi tiêu dùng, khi đó FxGecko sẽ ngày càng được các nền tảng ngoại hối định giá cao hơn, để chủ động giải quyết các khiếu nại trên.
Tất nhiên, một số nền tảng ngoại hối không thể tự hoạt động được nữa, làm chậm hoàn lại tiền, bất kể các nhà đầu tư ngoại hối có phàn nàn như thế nào trên FxGecko, nền tảng ngoại hối sẽ không có bất kỳ phản hồi nào. Nhưng càng nhiều người phàn nàn, họ càng có thể nhắc nhở các nhà đầu tư ngoại hối khác để không bị lừa.
Nền tảng đen khiếu nại ngoại hối nằm trên FxGecko. FxGecko, một nền tảng bảo vệ quyền và khiếu nại nhằm bảo vệ quyền ngoại hối và tích cực đấu tranh cho những người yếu thế.

Bình luận

0Nhận xét

Tải thêm
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。