Chi tiết Tin tức

子账户对冲交易盈利被取消?那之前的允许承诺算什么
2023-03-16 11:38:34
 
486
Nền tảng liên quan:

我们经常遇到这种情况,战战兢兢的选择了一个平台,投资之前千百般的了解平台是不是有什么新的交易限制,在确认允许使用自己的交易方式之后,开始做交易,结果风控却还是把盈利扣了。

大家都想知道,究竟风控和销售/客服,什么时候才能统一口径,告诉我们真实的交易规则限制?

有用户反馈,自己在XM投资时,当时我咨询过客服,说不能一个账户两个子账号做对冲,客服回复说可以。于是我用两个XM账户做对冲,3月11号晚上十点多,XM平台扣除了我一个盈利账户860,但是我另外一个账户亏损800多未返还本金。既然XM平台扣除了盈利利润,就应返还起对冲账户本金。后面咨询XM客服,他们又以各种理由说不能做对冲。现要求平台退还本金。

面对这种先承诺可以,而后又改口说不行对冲的问题,相比是任何一个成熟平台的客服都不应该犯的错。不能对冲我觉得还是要直接告诉投资者不能对冲,让投资者去找其他家,XM也不用跟客户发生纠纷。

在外汇密探把问题反馈给XM之后,也收到了XM的回复,虽然没有正面作出解释,但是还是跟客户进行了私下沟通,具体回复如下:

您好,首先感谢您选择XM和对我们的支持!关于您账户6145206投诉问题,经查看平台已于2023年3月15日邮件回复到您,具体需要麻烦您以邮件内指导说明为准,谢谢。

后续双方能不能解决这个对冲纠纷,其实也很简单,直接提供跟客服的了解记录就好,XM改退还的退还,该整改客服服务的整改。客户该再去找对冲平台的就再去找,还想在XM做的就不要再用子账户对冲。

如果想要投资避雷,还是下载一个海投排行APP,在海投排行APP可以查询平台监管和经营投诉等信息,查询方法如下:

  1. 在首页顶部搜索框,输入“平台中文或MT4/5服务器”,均可查询;

2.搜索到相关平台后,查看平台信息,点击“监管信息”,查看监管;

3.在平台信息页,查看平台经营状况;

海投排行是一款查询全球监管的APP,可以供你在投资之前,了解清楚所选投资平台的监管和经营情况,为你的选择保驾护航。大家动动小手,扫描二维码就可以下载啦!

如果您需要行业协作、学习交流、查证平台、维权投诉,立即扫码加Niki即可进群!

如果您有爆料线索、商务线索,立即扫码加Tina进行合作!


Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。