รายละเอียดแพลตฟอร์ม

CXM

คะแนน 5.0
ใบอนุญาต 3张

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://www.cxmtrade.com/zh-hans/

ข้อมูลใบอนุญาต

  • Financial Conduct Authority

    กำกับดูแล

  • Financial Services Authority

    การดำเนินงานเกินขอบเขต

  • The Financial Services Commission

    การดำเนินงานเกินขอบเขต

Financial Conduct Authority

หน่วยงานกำกับดูแล: Financial Conduct Authority
ประเภทใบอนุญาต: การประมวลผลโดยตรง(STP)
สภาพ: กำกับดูแล
ใบอนุญาตเลขที่: 612233
เวลาที่มีประสิทธิภาพ: 2014-08-05
เวลาหมดอายุ: --
เวลาติดตั้ง: 2018
Address: Unit 8 74 Back Church Lane London E1 1LXE 1 1 L X UNITED KINGDOM
Phone: 442070978794
Email: compliance@alchemymarkets.co.uk
URL: www.alchemyprime.uk
ดูใบอนุญาต (ภาษาจีน) ดูใบอนุญาต

Financial Services Authority

หน่วยงานกำกับดูแล: Financial Services Authority
ประเภทใบอนุญาต: ใบอนุญาตให้บริการทางการเงิน
สภาพ: การดำเนินงานเกินขอบเขต
ใบอนุญาตเลขที่: 234 LLC 2019
เวลาที่มีประสิทธิภาพ: 2019-12-30
เวลาหมดอายุ: --
เวลาติดตั้ง: 2018
Address: --
Phone: --
Email: --
URL: --
ดูใบอนุญาต (ภาษาจีน) ดูใบอนุญาต

The Financial Services Commission

หน่วยงานกำกับดูแล: The Financial Services Commission
ประเภทใบอนุญาต: ใบอนุญาตให้บริการทางการเงิน
สภาพ: การดำเนินงานเกินขอบเขต
ใบอนุญาตเลขที่: GB21026337
เวลาที่มีประสิทธิภาพ: 2021-10-11
เวลาหมดอายุ: --
เวลาติดตั้ง: 2018
Address: 5TH FLOOR THE CORE, NO. 62, ICT AVENUE, CYBERCITY 72 220, EBENE
Phone: 4604042/ 4600439
Email: rajiv.nagaisar@ashton-corporate.com
URL: --
ดูใบอนุญาต (ภาษาจีน) ดูใบอนุญาต
loading...
loading...
loading...
loading...
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。