รายละเอียดข่าว

Alpha Markets (Central Clearing Ltd) is a scam, beware!
2023-03-17 16:28:26
 
220
แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง:

The following is the investor's complaint against Alpha Markets (Central Clearing Ltd) .

Complaint details: https://www.fxgecko.net/en_US/complaint/9381.html

FxGecko APP data shows that Alpha Markets' website was created in November 2022 and its website claims that Alpha Markets is regulated by the FSC in Mauritius, but there is no information about Alpha Markets' license on the official website of the FSC.

r/FxGeckoAPP - Investor Alert: Alpha Markets (Central Clearing Ltd) is a scam, beware!

In other words, Alpha Markets is a new (high-risk), fraudulent platform without a legal license to conduct foreign exchange business (high-risk).

If you trade with them, your money and personal information will not be safe.

Such trading platforms masquerading as legitimate Forex brokers usually falsify trading data, and the hundredfold earnings surge in your account is not real, but a bait for them to trick you into making a deposit, and their target is your principal.

r/FxGeckoAPP - Investor Alert: Alpha Markets (Central Clearing Ltd) is a scam, beware!

Therefore, FxGecko warns you that you should always be cautious when you come across investment opportunities that promise high returns with little to no risk. These are likely to be scams.

Furthermore, any trading platform that requires you to pre-deposit funds or pay additional fees such as taxes and margin before you can withdraw your funds is a scam. Please do not invest any more money.

If you are also a victim of an Alpha Markets scam, FxGecko recommends that you immediately save all evidence such as all trades, money transfer records, their website/company information, all your correspondence/emails with them.

Then tell us what country/region you are in so we can advise where to report the scam.

Since Alpha Markets' website shows its address in the USA, you can first report the scam to the following:

1.FBI via IC3:

https://www.ic3.gov/Home/ComplaintChoice/default.aspx/

2.CFTC - Commodity Futures Trading Commission:

https://www.cftc.gov/Forms/tipsandcomplaints.html

3.FINRA - the Financial Industry Regulatory Authority:

https://www.finra.org/investors/need-help/file-a-complaint

4.FTC - Federal Trade Commission:

https://consumer.ftc.gov/media/video-0054-how-file-complaint-federal-trade-commission

5.SEC - U.S. Securities and Exchange Commission:

https://www.sec.gov/complaint/select.shtml

Reminder: Be wary of "recovery companies" that promise to help you get your money back, especially if you have to pay a fee in advance, which is a "recovery scam".

Click here to recognize common investment trading scams to avoid being scammed.

Click here to see how to check if a broker is safe and what to do if you encounter a scam broker.คำสั่ง:
เนื้อหาของบทความนี้ไม่ได้แสดงถึงมุมมองของเว็บไซต์ FxGecko เนื้อหามีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง เลือกอย่างระมัดระวัง! หากมีปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ลิขสิทธิ์ ฯลฯ โปรดติดต่อเราและเราจะทำการปรับเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด!

บทความที่เกี่ยวข้อง

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。