รายละเอียดข่าว

Paxos Trading Is Safe? Company Abbreviation Paxos
2023-01-17 16:27:23
 
95
แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง:

FxGecko's top 100 foreign exchange brokers can be selected by reference. If they are not within 100, special attention should be paid to the main white label relationship and risk tips of brokers.

Today, I want to help you evaluate a broker. Some users reported that this broker promoted high-yield foreign exchange financial management online. I don't know whether it is reliable or not.

This broker is called Paxos, which has been established for one year and ranks 0 in the world. At present, there are 0 foreign exchange licenses, and the risk scan shows 18 risks. Investors need to pay attention to relevant risks.

Paxos does not have a proxy server.

The main white label relationship shows that there are 0 associated brokers on the Paxos. We need to pay attention to whether the associated brokers are running away. This is the business risk of the brokers and the past business history, which can be used as an important reference condition for selecting brokers. The broker relationship data comes from the data of metaQuotes.

Paxos has not received the complaint information in FxGecko yet.

There are both good and bad in the financial market, and there are investment risks. We can only investigate the information clearly before investment. Lightning protection and fraud prevention, FxGecko first.


คำสั่ง:
เนื้อหาของบทความนี้ไม่ได้แสดงถึงมุมมองของเว็บไซต์ FxGecko เนื้อหามีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง เลือกอย่างระมัดระวัง! หากมีปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ลิขสิทธิ์ ฯลฯ โปรดติดต่อเราและเราจะทำการปรับเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด!

บทความที่เกี่ยวข้อง

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。