Butiran Berita

Pasaran Asia tutup lebih tinggi; Nikkei naik 1.33% Oleh
2023-01-23 18:00:19
 
1345
Pasaran Asia tutup lebih tinggi; Nikkei naik 1.33% © Reuters. Pasaran Asia tutup lebih tinggi; Nikkei naik 1.33% - Saham Asia naik selepas penutupan loceng pada Isnin.

Pada penutupan perdagangan Asia, indeks Nikkei Jepun 225 meningkat 1.33%, indeks S&P/ASX 200 Australia meraih 0.07%, manakala indeks Hang Seng Hong Kong diperdagangkan 1.82% naik.

Sementara itu,outlook bagi pasaran ekuiti A.S. bercampur. Futures Purata Perindustrian Dow Jones menunjukkan keuntungan sebanyak 0.08%, futures S&P 500 menunjukkan pengurangan sebanyak 0.03% dan futures Nasdaq 100 menunjukkan meningkat sebanyak 0.01%.
Kenyataan:
Kandungan artikel ini tidak mewakili pandangan laman web FxGecko. Kandungan adalah untuk rujukan sahaja dan bukan merupakan nasihat pelaburan. Pelaburan adalah berisiko, pilih dengan teliti! Jika terdapat sebarang isu berkaitan kandungan, hak cipta, dsb., sila hubungi kami dan kami akan membuat pelarasan secepat mungkin!

Artikel Berkaitan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。