Chuyên gia: Giảm lãi suất điều hành là động thái hơi vội...? Theo nguoiquansat.vn
2023-03-19 22:31:51
more 
890

Lạm phát hạ nhiệt và tình hình thanh khoản tốt là cơ sở hạ lãi suất điều hành để tạo điều kiện hỗ trợ khách hàng vay vốn và có điều kiện để sản xuất kinh doanh. Tại toạ đàm "Giải pháp khơi thông thị trường vốn" sáng ngày 17/3, TS. Nguyễn Trí Hiếu đánh giá về động thái mới đây của NHNN, ông Hiếu cho rằng việc giảm lãi suất điều hành trong thời điểm này có phần "hơi vội".

Bởi Fed trong những ngày qua cho biết sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % có thể trong tháng 3, tháng 5 hoặc phần còn lại của 2023.

Như vậy, mỗi lần Fed tăng lãi suất sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho chính sách tiền tệ của Việt Nam, đặc biệt là vấn đề tỷ giá.

Tuy nhiên, chia sẻ tại toạ đàm, ông Trịnh Quốc Hùng, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết NHNN, nhận định tình hình lạm phát trên thế giới trong năm 2022 lên rất cao song những gần đây đã chững lại, có dấu hiệu tạo đỉnh.

Lạm phát hạ nhiệt và tình hình thanh khoản tốt là cơ sở hạ lãi suất điều hành để tạo điều kiện hỗ trợ khách hàng vay vốn và có điều kiện để sản xuất kinh doanh.

"Tăng trưởng tín dụng đến 17/3 khoảng 1%, nếu so với năm 2022 thì thấp hơn nhưng không chênh nhiều với các năm trước, bởi một số nguyên nhân khác quan là quý I rơi vào dịp Tết nên sau thời gian nghỉ quay lại sản xuất kinh doanh chậm, nhu cầu vốn thấp," ông Hùng cho hay.

Bên cạnh đó, tình hình trên thế giới lạm phát cao nên đơn hàng đặt giảm, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Việt Nam, giảm nhu cầu vay vốn, hai là do tác động COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu vay vốn của ngân hàng.

Về vấn đề tái cấu trúc, Chính phủ đã phê duyệt quyết định 869 tái cơ cấu NHTM và xử lý nợ xấu, quyết định này đã giúp NHTM triển khai các phương án, hướng dẫn ngân hàng xử lý nợ xấu. NHNN cũng đã báo cáo các cấp phê duyệt phương án cơ cấu lại 3 ngân hàng mua bắt buộc.

Statement:
The content of this article does not represent the views of fxgecko website. The content is for reference only and does not constitute investment suggestions. Investment is risky, so you should be careful in your choice! If it involves content, copyright and other issues, please contact us and we will make adjustments at the first time!

Related News

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。